POŠTOVNÉ OD 50 € ZDARMA                                                                 KONTAKT 

Dodanie | Platba

DODACIE LEHOTY


1.1.Objednávky sú podľa dostupnosti a prevádzkových možností expedované v čo najkratšom termíne od potvrdenia objednávky. V prípade tovaru "na sklade" zvyčajne do 2 prac dní, v prípade tovaru ktorý je "skladom u dodávateľa" do 4-7 prac. dní. Dostupnosť je uvedená pri každom tovare. Kupujúci berie na vedomie, že uvedená dostupnosť tovaru je len orientačná. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade, ak predávajúci nemôže dodať tovar v uvedenej lehote je o tom povinný informovať kupujúceho a oznámiť mu nový termín dodania tovaru. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Ak by bola doba pre dodanie dlhšia, predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej doby. Nedodanie tovaru do 30 dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predlženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

1.2.Kupujúci je o zaslaní objednávky s predpokladaným termínom doručenia na miesto dodania informovaný mailom alebo formou sms.

1.2.Za miesto dodania sa považuje miesto, ktoré kupujúci uviedol v elektronickej objednávke

1.3.Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom Slovenskej pošty

a.)Balík na poštu- v deň doručenia zásielky na dodaciu poštu kupujúceho, zanechá doručovateľ kupujúcemu v schránke oznámenie o uložení zásielky. Kupujúci alebo iná poverená osoba je povinný objednávku na svojej dodacej pošte do 18 dní prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

b.)Balík na adresu (kuriérom)- v deň doručenia zásielky slovenská pošta informuje kupujúceho notifikačnou sms o dodaní zásielky. Notifikačná sms obsahuje tel. číslo na kuriéra. V prípade, ak kupujúci alebo iná poverená osoba nemôže zásielku prebrať je kupujúci povinný kuriéra informovať a dohodnúť si s ním náhradné plnenie. Pokiaľ kupujúceho alebo inú poverenú osobu kuriér nezastihne na uvedenej adrese a predávajúci sa nedohodne s kuriérom na náhradnom plnení, kuriér zanechá kupujúcemu v schránke oznámenie o uložení zásielky na dodacej pošte kupujúceho. Kupujúci je povinný objednávku na svojej dodacej pošte do 18 dní prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

1.4.Predávajúci je oprávnený kupujúceho informovať o stave zásielky a vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru prostredníctvom e-mailu alebo sms.

1.5.Faktúra ktorá je dodávaná spolu s tovarom slúži ako záručný list a zadná strana obsahuje formulár na vrátenie/reklamáciu tovaru

1.6.Predávajúci nezodpovedá na neskoré doručenie zásielky vinou doručovacej služby.

Tovar je doručovaný prostredníctvom slovenskej pošty spôsobom, aký si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s predávajúcim dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase na mieste dodania, príp. nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru a neprevezme objednávku počas odbernej lehoty, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu neúspešným dodaním tovaru predávajúcemu. Vzniknutú škodu je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu vo forme zmluvnej pokuty.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je kupujúci oprávnený zásielku od dopravcu (slov. pošta) neprevziať,. Kupujúci je povinný spisať na mieste dodania protokol o zistených vadách počas prepravy a informovať bezprostredne o tom predávajúceho

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

SPôSOB PLATBY A DORUČENIA

Slovenskou poštou (balík na poštu)
Na dobierku (platí pre objednávky do 50 €) - poštovné a balné 3,50 €

Na dobierku (platí pre objednávky nad 50 €) - poštovné a balné 0 €

O expedícii objednávky bude kupujúcemu doručený e-mail. Termín doručenia je 1-2 prac. dni od expedície objednávky.
V deň doručenia zásielky na dodaciu poštu kupujúceho, zenechá doručovateľ kupujúcemu v schránke oznámenie o uložení zásielky. Kupujúci je povinný objednávku na svojej dodacej pošte do 18 dní prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
Pred prevzatím a zaplatením zásielky je potrebné skontrolovať neporušenosť obalov. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je kupujúci oprávnený zásielku od dopravcu (slov. pošta) neprevziať,. Kupujúci je povinný spisať na mieste dodania protokol o zistených vadách počas prepravy a informovať bezprostredne o tom predávajúceho.

Slovenskou poštou - kuriér (balík na adresu)
Na dobierku (platí pre objednávky do 70 €) - poštovné a balné 5,99 €

Na dobierku (platí pre objednávky nad 70 €) - poštovné a balné 0 €

O expedícii objednávky bude kupujúcemu doručený e-mail. Termín doručenia je 1-2 prac. dni od expedície.
V deň doručenia zásielky slovenská pošta informuje kupujúceho notifikačnou sms o dodaní zásielky. Notifikačná sms obsahuje tel. číslo na kuriéra. V prípade, ak kupujúci alebo iná poverená osoba nemôže zásielku prebrať je kupujúci povinný kuriéra informovať a dohodnúť si s ním nahradné plnenie.
Pokiaľ kupujúceho alebo inú poverenú osobu kuriér nezastihne na uvedenej adrese a predávajúci sa nedohodne s kuriérom na náhradnom plnení, kuriér zanechá kupujúcemu v schránke oznámenie o uložení zásielky na dodacej pošte kupujúceho. Kupujúci je povinný objednávku na svojej dodacej pošte do 18 dní prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
Pred prevzatím a zaplatením zásielky je potrebné skontrolovať neporušenosť obalov. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je kupujúci oprávnený zásielku od dopravcu (slov. pošta) neprevziať,. Kupujúci je povinný spisať na mieste dodania protokol o zistených vadách počas prepravy a informovať bezprostredne o tom predávajúceho.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info